Menu

Ostatnie artykuły

Słowiańskie imiona hipokorystyczne i skrócone
U Słowian Imiona pełniące funkcję spieszczającą (hipokorystyczne) i skrócone wywodzą się od imion dwuczłonowych i zostały utworzone przy wykorzystaniu [...]
Słowiańskie Imiona imiesłowowe
Imiona imiesłowowe u Słowian mają budowę imiesłowu biernego czasu przeszłego (participium praeteriti passivi) np.: Bojan, Chocian, Kochan, Miłowan, Pomian, [...]
Znaczenie części imion słowiańskich męskich
Poniżej zestawienie wybranych członów wraz z objaśnieniem i przykładowymi imionami męskimi: bog – znaczenie: „Bóg”, dawniej: „los, dola, szczęście”  [...]
Imiona Słowiańskie
Imiona słowiańskie wywodzą się z przedchrześcijańskiej tradycji słowiańskiej. Należą do nich rdzenne polskie imiona, tj. imiona utworzone ze słów używanych [...]
stat4u