Menu

Ostatnie artykuły

Imiona znanych Chińczyków
Imion nigdy nie należy tłumaczyć dosłownie, również dlatego, że ze względu na wieloznaczność chińskich znaków są one często grą słów. Niemniej, ich [...]
Chińskie imiona męskie
Imiona Chińczyków mają się kojarzyć z siłą, mądrością, pracowitością, odwagą i innymi cechami, które chińska kultura tradycyjnie przypisuje mężczyznom. [...]
Chińskie imiona żeńskie
Bardzo często są używane nazwy kwiatów. W imionach żeńskich popularna jest również duplikacja znaków, np. Xiuxiu (秀秀) lub Lili (麗麗, 丽丽). Dziewczynkom [...]
Imię pośmiertne
Imię pośmiertne (chiń. trad. 諡號/謚號, upr. 谥号, pinyin shì hào; jap. 諡号 shigō lub okurigō, a także 追号 tsuigō; kor. siho; wietn. thụy hiệu) – honorowe imię [...]
Imiona chińskie
Imiona chińskie (chiń.: 名字; pinyin: míngzì) są jedno- lub dwusylabowe i zgodnie z tradycją wymienia się je po nazwisku. O ile w kulturze zachodniej [...]
stat4u