Menu

Ostatnie artykuły

Niepopularne imiona Germańskie
Źli ludzie którzy nosili  swoje imiona lecz uczynili wiele zła, sprawili, że występuje eliminowanie takich imion. Do takich unikanych imion  należy wiele [...]
Imiona germańskie na Śląsku
Wiele  imion o pochodzeniu niemieckim spotyka się w dawnych województwach katowickim i opolskim. Jest to  spowodowane uwarunkowaniami historycznymi i [...]
Żeńskie średniowieczne imiona germańskie
Imiona germańskie, wywodzące się z dawnego języka pragermańskiego będącego przodkiem powstają już od średniowiecza. Należą one głównie do kategorii  imion [...]
Męskie Imiona germańskie w średniowieczu
Germanie byli do V wieku poganami, wcześniejszej chrystianizacji uległy tylko te ludy, które znalazły się w orbicie wpływów cesarstwa rzymskiego. [...]
Imiona germańskie
Imiona germańskie – imiona wywodzące się z kręgu kultury germańskiej, z języków germańskich. Dawne imiona germańskie składały się najczęściej z dwóch [...]
stat4u