Menu

Niepopularne imiona Germańskie

26 listopada 2018 - imona germańskie
Niepopularne imiona Germańskie

Źli ludzie którzy nosili  swoje imiona lecz uczynili wiele zła, sprawili, że występuje eliminowanie takich imion. Do takich
unikanych imion  należy wiele imion germańskich:

Co prawda imiona te nie są zakazane i imię Adolf czy Alfons nosi w Polsce ok 15 tysięcy mężczyzn jednak są one  unikane.
Podobnie dzieje się z innymi imionami germańskimi które są dla Polaków zbyt niemieckie, czasem nawet  śmieszne:

śmieszne imiona germańskie:

Przyczyną spadku ich popularności  była z pewnością  II wojna światowa. Niechęć do ich nadawania w okresie powojennym była też
popierana przez działania władz nakazujących z urzędu zmianę m.in. imion niemieckich na polskie. Przymusowe zmiany miały miejsce w latach 1947- 1956 i dotyczyły
Śląska i  Ziem Odzyskanych. Uchwały Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 1947 i 1948 r., dopuszczały zmiany imion i nazwisk o brzmieniu niepolskim
z urzędu.Dotyczyło to głównie imion germańskich  i ich zmianę na polskie odpowiedniki.

 

Lista imion zmieniana urzędowo po wojnie:

Działania władz przyczyniły się do  utrwalenia obcości imion pochodzenia germańskiego, i spowodowały ich praktyczny zanik.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

stat4u