Menu

Męskie Imiona germańskie w średniowieczu

26 listopada 2018 - imona germańskie
Męskie Imiona germańskie w średniowieczu

Germanie byli do V wieku poganami, wcześniejszej chrystianizacji uległy tylko te ludy, które znalazły się w orbicie wpływów cesarstwa rzymskiego. Przyjmowały one chrześcijaństwo wyznania ariańskiego. Pierwszym ludem germańskim, który przyjął katolicyzm byli Frankowie Saliccy Chlodwiga. Do katolicyzacji pozostałych plemion przyczyniła się ekspansja blisko związanego z papiestwem imperium frankijskiego Karolingów. Najpóźniej schrystianizowani zostali Sasi (VIII wiek), Anglowie (VII wiek) i Germanie skandynawscy (X wiek).
Imiona germańskie w średniowieczu głownie powstały na skutek inspiracji przez imiona świętych.
Jednak wiele z tych imiona ma swe źródło w języku staro-wysoko-niemieckim.
U narodów germańskich nazwisko syna tworzono przez dodanie do imienia ojca końcówki sohn, son, sen

 

Lista imion germańskich męskich pochodzących ze średniowiecza:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

stat4u