Menu

Słowiańskie Imiona imiesłowowe

9 listopada 2018 - Bez kategorii, Imiona Słowiańskie

Imiona imiesłowowe u Słowian mają budowę imiesłowu biernego czasu przeszłego (participium praeteriti passivi) np.: Bojan, Chocian, Kochan, Miłowan, Pomian, Stojan, Wygnan oraz imiesłowu biernego czasu teraźniejszego: (participium praesentis passivi) np.: Cieszym, Myślim, Radzim, Borzym. Zawierają w sobie duże źródło danych socjologicznych na temat życia dawnych Słowian. Ich znaczenie mogło było różne:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

stat4u