Lello

Zdrobnienia imienia Lello

Lelaczek
Lelaszek
Lelczyk
Leliczek
Leleczka
Leleczko
Leleczek
Leluszek
Lelunia
Lelusia
Leluś