Imiona rosyjskie (22798)

Poczytaj o imionach


Podlaskie imiona
Imiona nadawane przez ludność ukraińską wsi Podlasia przed drugą wojną światową były często starocerkiewne: Antip, Demjan, Daniło, Tichuoń, Siemjon, Sawko, Michal, Maksim, Zień to niespotykane już dziś imiona męskie. Ustynka, Paraska, Ulana, Tetiana, Pruzyna, Hapka,Olimpieja, Sańka czy Chwedora miały na imię Podlaskie kobiety. Do dziś napotkać można jeszcze osoby noszace imiona, jak Teofilia, Jewfemija czy […]
Czytaj więcej...
Rosyjskie imiona odojcowskie
Współczesne rosyjskie imiona odojcowskie (otczestwa) biorą swój początek od patronimików, stosowanych na Rusi. Ruskie imiona odojcowskie pojawiły się w X wieku. Pierwsza wzmianka o patronimikach pochodzi z 945 roku. Do XIII stulecia częstotliwość używania imion odojcowskich była znikoma. We współczesnych kulturach wywodzących się z Rusi Kijowskiej imiona odojcowskie funkcjonują na zasadzie drugiego imienia, nie zastępują […]
Czytaj więcej...
Imiona rosyjskie i ich zdrobnienia
Imiona wywodzące się z Rosji czy Ukrainy zdążają się coraz częściej.Są ciekawie i oryginalne. Kilka imion rosyjskich i ich zdrobnień: Władimir – Wołodia, Wowa, Wowka, Wowczyk Igor – Igoriosza, Igorioszeńka Jegor – Jegoruszka Timur – Tima, Timuszka Timofiej – Timosza, Tima Ruslan – Rusik, Ruslanczyk Piotr – Pietia, Pietrusza Aleksiej – Alosza, Losza, Aloszeńka Wasilij […]
Czytaj więcej...
ZDIEŁANO W ZSRR
  W Związku Radzieckim zmieniano nazwy miast i wsi, ale też i powstawały nowe imiona na chwałę rewolucji, Lenina i Stalina. I choć niektóre naz dziś śmieszą, jednak są imiona które na na dobre przyjęły się w języku rosyjskim. Znane w Rosji wśród starszego pokolenia jest imię Mels.  Wzięło się ono od  nazwisk: Marksa, Engelsa, Lenina […]
Czytaj więcej...