Imiona łacińskie (1291)

Poczytaj o imionach


Imiona łacińskie
Imiona łacińskie – imiona rzymskie używane przez starożytnych Rzymian oraz inne imiona pochodzące z łaciny, rozpowszechnione w wielu krajach w późniejszym okresie. Tadeusz Milewski postawił hipotezę, iż w pierwotnym okresie, kiedy Italikowie mieszkali na północ od Alp w sąsiedztwie Celtów, w grupie italskiej istniał system imion złożonych, analogiczny do występującego w grupie celtyckiej oraz w […]
Czytaj więcej...
Imiona będące liczebnikami
Są w niektórych językach imiona, będące liczebnikami. Imiona te mogły być związane z kolejnością narodzin dzieci w rodzinie. Imiona  mogą też pochodzić od nazw miesięcy  i oznaczać osoby urodzone np. w piątym czy siódmym miesiącu. Język łaciński: Primo –  Pierwszy (występuje obecnie w języku włoskim) Secondo – Drugi (występuje obecnie w języku włoskim) Kwintus  – […]
Czytaj więcej...