Feba

Numerologia i znaczenie imienia Feba

Imie Feba ma sumę cyfr: 14

Numerologiczne 5

Feba chętnie uczączy się nowych rzeczy, otwarty umysł pozwala przyjąć łatwo nowe informacje, więć Feba dobrze się uczy i szybko przystosowuje do zmiennych sytuacji.
Febę cechuje wielka zmysłowość oraz związaną z tym skłonność do używek.
Feba to osoba energiczna i niezależna. Duża siła witalna sprawia, że Feba może być osobą niecierpliwą i impulsywną.
Febę fascynuje życie we wszystkich jego przejawach. Fascynacja ta sprawia, że entuzjazm i optymizmu wręcz bucha na zewnątrz. Jednak rozum dominuje nad uczuciami.
Feba cechuje się odpowiedzialnością i lojalnością wobec rodziny i przyjaciół. To osoba godna zaufania.
Szuka ciągłego zagrożenia - tam gdzie go nie zauważa, automatycznie wyobraża je sobie.
Feba zależy na sumiennej pracy w grupie i dobrze współpracuje z innymi.
Feba może mieć fobie i poczucie zagrożenia – potrafi uciekać lub atakować w obliczu niebezpieczeństwa.
Daje wiare innym i potrafi sprawiedliwie wydawac wyroki.

Szczęśliwy kamień: Opal


Zalety i wady

Zalety Feba

  • odpowiedzialność
  • lojalność
  • sumienność

Wady Feba

  • fobie
  • poczucie zagrożenia