Dionela

Numerologia i znaczenie imienia Dionela

Imie Dionela ma sumę cyfr: 33

Numerologiczne 6

Dionela jest twórcza i kreatywna intelektualnie. Uważa rodzinę za fundament swojego życia. Dionela mocno i długotrwale wiąże się z innymi ludzmi.
Ma łatwość odnajdywania się w przestrzeni i czasie.
Ograniczenia stawiane Dioneli potrafią jednak wyprowadzić z równowagi.
Uczuciowość i wrażliwość sprawia, że do Dioneli garną się podobne osoby i często ulegają urokowi osobistemu.
Dionela chętnie udziela pomocy i wsparcia. Odpowiedzialność i troska o innych wypływa prosto z serca.
Jednak często Dionela nadmiernie przejmuje się drobiazgami i sprawami innych ludzi. Dionela to romantyk, ma bardzo wrażliwe odczucia i emocje.
U Dioneli dużo jest wrażliwości i czułości.
Ma poczucie inności, wiecznie czeka na szczęście, które właśnie ma nadejść.
Dlatego też Dioneli trudno się się zadowolić tym co ma, bo tylko niezdobyte rzeczy są pociągające.
Dionela często bywa w swoim świecie burzliwych emocji i nagłych wzruszeń.
Dzięki takiej skrajności Dionela potrafi doskonale zrozumieć drugiego człowieka, nawet najskrytsze strony psychiki.

Szczęśliwy kamień: Szafir


Zalety i wady

Zalety Dioneli

  • romantyczność
  • wrażliwość
  • czułość

Wady Dioneli

  • poczucie inności
  • popada w skrajności
  • emocjonalność