Menu

Starożytne imiona Litewskie

20 listopada 2018 - imiona Litewskie
Starożytne imiona Litewskie

Aleksander Brückner ciekawie pisze o starożytnych imionach litewskich:

Nie zawadzi uwaga co do nazw osobowych (nie tylko jaćwińskich, ale i litewskich, tworzonych tak samo, z tych samych pierwiastków) owych Giedyminów; Olgierdów, Witowtów (fałszywie Witoldów), Kinstojtów, Jagiełów i Radziwiłów itp., tak znanych nam dźwiękiem, a tak obcych znaczeniem. Otóż nazwy litewskie urabiały się jak słowiańskie i aryjskie; składały się pierwotnie najczęściej z dwóch osnów, jakby nasze Stanisław; w potocznym używaniu skracano je od początku lub od końca, jak Sianek, Stach lub Sławek;
Nazwy bywały życzeniami pomyślności i bogactw, dumy i nadziei, rzadziej wyrazami zwątpienia i troski; wreszcie bywały i niezłożone, przezwiska od wzrostu i innych okoliczności. Przewijają się w nich osnowy bliskie znaczeniem, jak nasze lub i mił, mier (gockiego i in. pokrewieństwa) i sław (tłumaczenie tegoż); szyk ich dowolny, jak w naszych Gościrad i Radogost, Ludmiła i Miłosław. Takimiż są litewskie osnowy (przytaczamy je w polsko- ruskim brzmieniu, nie w oryginalnym): towt (lud), np.

 

Są i nazwy niezłożone,
okolicznościowe, Trump (Krótki), Jawnut (Młodzik), Dauksza skrócenie od daug -wiele), Judki,, Jotkis i Judejk .Czarnoch, nazwy na ejk – ojko, bardzo
częste, np. Borejko, Korejko, Ligejk, od lzgus – równy, Milejko, Romejko od romus – łagodny, Rustejko od rustas – groźny, (powstały i ze skracań
dwuosnowych, niemal wszystkie już w XIII wieku) itd.

Nazw żeńskich znamy niewiele: Łajma (dola), Danuta, Biruta Pojata (bajeczna, o niej miały istnieć pieśni między ludem), Gaudemunta, Ringajła – najbardziej nam (od Konrada Wallenroda jeszcze) znana Aldona tj. Anna, pierwsza żona Kazimierza Wielkiego, a córka Giedymina, co tak pląsy lubiła, a strasznie skończyła, pojawia się dopiero u Stryjkowskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

stat4u