Menu

Imiona najstarszych władców Egiptu

6 grudnia 2018 - imiona egipskie
Imiona najstarszych władców Egiptu

Na kamieniu z Palermo wykonanym  z czarnego bazaltu, zapisana jest pismem hieroglificznym lista władców egipskich od czasów predynastycznych do V dynastii (2480-2350 p.n.e.). Imiona podane są na sześciu poziomych pasach podzielonych pionowo na części, a w każdej z nich zawarto także zapisy o najważniejszych wydarzeniach z każdego roku panowania danego władcy, takich jak: święta i ceremonie religijne, pobory podatków, wysokość corocznego wylewu Nilu, spisy bydła, ukończenie budowy monumentów (świątyń, pałaców) czy działania wojenne. Stąd można poznać te naprawdę stare imiona.

 

Buto (egip. Per-Wadżet, arab. Tell el-Farain) – nazwa miasta egipskiego położonego w delcie Nilu, które odgrywało znaczną rolę w okresie predynastycznym. Było prawdopodobnie głównym centrum władzy w Dolnym Egipcie. Powstałe z połączenia dwóch miast: Pe – poświęconemu Ozyrysowi i Dep – poświęconemu bogini Wadżet.

Imiona królów Buto w Dolnym Egipcie:

 

Dynastia 0 z Tinis

Nazwa „Dynastia 00” nie jest powszechnie uznana przez egiptologów. Ma ona obejmować niespokrewnionych ze sobą, bezimiennych królów lokalnych z okresu od Nagada IIC do IIIA2. Zalicza się do niej właściciela „malowanego grobu” nr 100 na cmentarzu elity HK31 w Nechen (ok. 3500 p.n.e., Nagada IIC), władców z cmentarza T w Nubt (Nagadzie) oraz władców z cmentarza U w Abydos.

Imiona władców z Dynastii 0

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

stat4u