Mieszko

oceń imię:
Mieszko – męskie imię pochodzenia słowiańskiego, najprawdopodobniej forma skrócona imienia Miecisław.
Imię popularne w dynastii piastowskiej, pierwotnie niewystępujace poza nią i nieposiadające nazewniczych równoważników słowiańskich.

Pierwsze zapisy tego imienia pojawiają się m.in. na denarach bitych prawdopodobnie za czasów panowania Mieszka I lub jego wnuka Mieszka II, znajdują się napisy MISCO lub w innej wersji MTLZCO.Etymologia
Dawniej przyjmowano (m.in. Jan Matejko) wyjaśnienie, że jest to zniekształcona forma imienia Mieczysław, lecz imię Mieczysław jest zniekształconą formą imienia Miecisław.
Inną teorię proponował Andrzej Bańkowski, który sugerował (w oparciu o kroniki ruskie i najstarsze zapisy łacińskie i arabskie), że pod łacińskim Mesco kryje się staropolskie Mieżka "ślepiec" (staropolski czasownik "mżeć" znaczył "mieć oczy zamknięte") i łączył je z legendą, jakoby Mieszko (czy też Mieżka) miał być niewidomy do 7 roku życia ("[...]Ten zaś Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię, a przez siedem lat od urodzenia był ślepy[...]" - to zdanie z Kroniki Galla Anonima rozumielibyśmy, jako "[...]nosił to imię, bo przez siedem lat [...] był ślepy).
Z kolei Stanisław Rospond na podstawie analizy źródeł dowodził wtórności zapisu Mesco względem pierwotnego Misco (Miszko lub Myszko, ślad której to formy upatrywał w legendzie o myszach, które zjadły Popiela), jak też i odrzucił ze względów filologicznych i lingwistycznych rekonstrukcję Mieżko, Mieżka (lansowaną przez Andrzeja Bańkowskiego). Na poparcie swojej tezy wskazywał produktywność w nazewnictwie słowiańskim tematów myšk-, mišk-, myš-, miš- (Myszków, Myszkowice itd.), tworzących formy pochodne od imion złożonych zaczynających się na my- lub mi-, takich jak Myślibor, Miłosław, Mironieg itd. itp.. W późniejszym okresie jednak wycofał się z tej hipotezy i twierdził, że jedyną możliwą podstawą Mieszka jako formy skróconej jest imię Miec(i)sław.Mieszko imieniny obchodzi 1 stycznia

Pochodzenie imienia męskiego: popularne

Zdrobnienia

Miesuś Miesusia Miesunia Miesuszek Mieseczek Mieseczka Mieseczko Miesczyk Miesiczek Miesaczek

Więcej zdrobnień

Popularność

Polska

Świat

Numerologia

Imie Mieszko ma sumę cyfr: 35

Numerologiczne 8

Szczęśliwy kamień: Szafir


Więcej o numerlologii

Biorytm

Odmiana imienia MieszkoImię męskie

Podobne imiona

Znane osoby:

 • Mieszko I
 • Mieszko II Lambert
 • Mieszko III Stary
 • Mieszko Mieszkowic
 • Mieszko Bolesławowic
 • Mieszko Sibilski
 • Mieszko Jabłoński
 • Mieszko Tylka
 • Mieszko Bulik
 • Mieszko I
 • Mieszko Młodszy
 • Mieszko I Plątonogi
 • Mieszko lubuski
 • Mieszko II Otyły
 • Mieszko II Lambert


Więcej o znanych osobach