Wendlesora

Zdrobnienia imienia Wendlesora

Wendlesorusia
Wendczyk
Wenuszek
Wenczyk
Wendleczko
Wendlaszek
Wendlesorczyk
Wendlunia
Wendlesoreczka
Wendlesoreczko
Wendlesoreczek
Wendlesoruszek
Wendlesorunia
Wendaczek
Wendlesoriczek
Wendluś
Wendlesoraczek
Wendleczek
Wendlesoraszek
Wendliczek
Wendlesuś
Wenusia
Wendlesusia
Weneczka
Wendlesunia
Wenaczek
Wendlesuszek
Wendeczko
Wendleseczek
Wendiczek
Wendleseczka
Wendaszek
Wendleseczko
Wendlusia
Wendlesczyk
Wendluszek
Wendlesiczek
Wendleczka
Wendlesaczek
Wendlczyk
Wendlesaszek
Wendlaczek
Wenduś
Wenuś
Wendusia
Wenunia
Wendunia
Weneczek
Wenduszek
Weneczko
Wendeczek
Weniczek
Wendeczka
Wenaszek
Wendlesoruś