Aurora

bogini Aurora
bogini identyfikowana później z grecką Eos