Riley

Numerologia i znaczenie imienia Riley

Imie Riley ma sumę cyfr: 33

Numerologiczne 6

Riley jest twórcza i kreatywna intelektualnie. Uważa rodzinę za fundament swojego życia. Riley mocno i długotrwale wiąże się z innymi ludzmi.
Ma łatwość odnajdywania się w przestrzeni i czasie.
Ograniczenia stawiane Rileyemu potrafią jednak wyprowadzić z równowagi.
Uczuciowość i wrażliwość sprawia, że do Riley garną się podobne osoby i często ulegają urokowi osobistemu.
Riley chętnie udziela pomocy i wsparcia. Odpowiedzialność i troska o innych wypływa prosto z serca.
Jednak często Riley nadmiernie przejmuje się drobiazgami i sprawami innych ludzi. Riley lubi pomagać innym, ma z natury dobroć oraz wrażliwość.
Poszukuje jedności z innymi ludźmi i ze światem wokół.
Charakter ma Riley niezdecydowany, spokojny, powolny. Riley wie, czego chcą inni, ale nie wie czego chce dla siebie.
Potrafi zjednoczyć się z drugą osobą, podąża za innymi.
Kiedy Riley podejrzewa że podlega manipulacji, zatrzymuje się i ma nadzieję, że problem sam się rozwiąże.

Szczęśliwy kamień: Szafir


Zalety i wady

Zalety Riley

  • dobroć
  • wrażliwość
  • spokój

Wady Riley

  • niezdecydowanie
  • powolność