Lona

Numerologia i znaczenie imienia Lona

Imie Lona ma sumę cyfr: 15

Numerologiczne 6

Lona jest twórcza i kreatywna intelektualnie. Uważa rodzinę za fundament swojego życia. Lona mocno i długotrwale wiąże się z innymi ludzmi.
Ma łatwość odnajdywania się w przestrzeni i czasie.
Ograniczenia stawiane Lonie potrafią jednak wyprowadzić z równowagi.
Uczuciowość i wrażliwość sprawia, że do Lony garną się podobne osoby i często ulegają urokowi osobistemu.
Lona chętnie udziela pomocy i wsparcia. Odpowiedzialność i troska o innych wypływa prosto z serca.
Jednak często Lona nadmiernie przejmuje się drobiazgami i sprawami innych ludzi. Lona ma dużo energii, ufna swoim możliwościom, zawsze dążący do osiągnięcia konkretnego celu.
Najczęściej Lona to ekstrawertyk.
Uważa, że na świecie liczą się tylko ci, którzy osiągnęli sukces - w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Potrafi przybierać różne pozy w zależności od tego, jaki wizerunek jest podziwiany w danej grupie społecznej.
Z Lony potrafi być oportunista.

Szczęśliwy kamień: Fluoryt


Zalety i wady

Zalety Lony

  • energiczność
  • ufność
  • ekstrawertyczność

Wady Lony

  • oportunista
  • materializm