Imiona egipskie (1855)

Poczytaj o imionach


Imiona najstarszych władców Egiptu
Na kamieniu z Palermo wykonanym  z czarnego bazaltu, zapisana jest pismem hieroglificznym lista władców egipskich od czasów predynastycznych do V dynastii (2480-2350 p.n.e.). Imiona podane są na sześciu poziomych pasach podzielonych pionowo na części, a w każdej z nich zawarto także zapisy o najważniejszych wydarzeniach z każdego roku panowania danego władcy, takich jak: święta i […]
Czytaj więcej...