Wilmer

Zdrobnienia imienia Wilmer

Wilmeczka
Wilmczyk
Wilmusia
Wilmuszek
Wiliczek
Wilaszek
Wilmerczyk
Wileczko
Wilmereczka
Wilmereczko
Wilmereczek
Wilmeruszek
Wilmerunia
Wilmaczek
Wilmericzek
Wilmerusia
Wilmeraczek
Wilczyk
Wilmeraszek
Wilaczek
Wiluś
Wilmuś
Wilusia
Wilmunia
Wilunia
Wilmeczek
Wiluszek
Wilmeczko
Wileczek
Wilmiczek
Wileczka
Wilmaszek
Wilmeruś