Władisława

Zdrobnienia imienia Władisława

Właiczek
Właeczek
Właeczko
Władisłusia
Właunia
Włuszek
Włczyk
Władisłczyk
Władisłiczek
Władisłeczka
Władisłeczko
Władisłeczek
Władisłuszek
Władisłunia
Właaszek
Władisłaczek
Włusia
Władisłaszek
Włeczka
Władiuś
Właczek
Władiusia
Włausia
Władiunia
Włauszek
Władiuszek
Właeczka
Władieczek
Właczyk
Władieczka
Właaczek
Władieczko
Włuś
Władiczyk
Włunia
Władiiczek
Włeczek
Władiaczek
Włeczko
Władiaszek
Włiczek
Włauś
Właszek
Władisłuś