Omorika

Zdrobnienia imienia Omorika

Omeczka
Omczyk
Omusia
Omuszek
Omorikiczek
Omorikaszek
Omorczyk
Omorikeczko
Omoreczka
Omoreczko
Omoreczek
Omoruszek
Omorunia
Omaczek
Omoriczek
Omorusia
Omoraczek
Omorikczyk
Omoraszek
Omorikaczek
Omorikuś
Omuś
Omorikusia
Omunia
Omorikunia
Omeczek
Omorikuszek
Omeczko
Omorikeczek
Omiczek
Omorikeczka
Omaszek
Omoruś