Lourdes

Zdrobnienia imienia Lourdes

Lourdaczek
Lourusia
Lourdusia
Lourunia
Lourdesiczek
Louruszek
Lourdeczka
Loureczek
Lourdeseczko
Loureczka
Lourdesaszek
Loureczko
Lourduszek
Lourczyk
Lourdczyk
Louriczek
Louruś
Louraczek
Lourdesczyk
Louraszek
Lourdesaczek
Lourdesuś
Lourduś
Lourdesusia
Lourdunia
Lourdesunia
Lourdeczek
Lourdesuszek
Lourdeczko
Lourdeseczek
Lourdiczek
Lourdeseczka
Lourdaszek