Libosława

Zdrobnienia imienia Libosława

Libiczek
Libeczek
Libeczko
Libosłausia
Libunia
Libosłuszek
Libosłczyk
Libosłaczyk
Libosłaiczek
Libosłaeczka
Libosłaeczko
Libosłaeczek
Libosłauszek
Libosłaunia
Libaszek
Libosłaaczek
Libosłusia
Libosłaaszek
Libosłeczka
Libosuś
Libosłaczek
Libosusia
Libusia
Libosunia
Libuszek
Libosuszek
Libeczka
Liboseczek
Libczyk
Liboseczka
Libaczek
Liboseczko
Libosłuś
Libosczyk
Libosłunia
Libosiczek
Libosłeczek
Libosaczek
Libosłeczko
Libosaszek
Libosłiczek
Libuś
Libosłaszek
Libosłauś