Kornelia

Zdrobnienia imienia Kornelia

Nelusia
Nenelka
Nelcia
Nelly
Nelunia
Korcia
Nela
Kornelcia
Kornelusia
Lena
Kola
Leńcia
Korniś
Kornelka
Kora
Nel
Kornusia
Mela
Koruśka
Korusia
Nelia
Neli
Kornuś
Kori
Korna
Nelkuś
Korneluś
Korneleczko
Karmelka
Kosia
Korniszonek
Nelson
Korneczek
Kornelunia
Korniszon
Nelona
Nelka
Kornuszek
Koruś
Nelutek
Koreczek
Kornczyk
Kornaczek
Korneczka
Korczyk
Korek
Kornunia
Korneleczek
Kornelaczek
Korn
Kornelita
Korka
Kornelczyk
Koreczko
Koraszek
Kornaszek
Korczysław
Korneluszek
Korni
Kornela
Korneleczka
Koraczek
Korneczko
Koruszek
Koriczek
Korinelka
Koreczka
Korcio
Korneliczek
Koras
Kornel
Kornik
Kornella
Nelinek
Korunia
Kojka
Kornelik
Korsia
Korniczek
Koni
Korasek
Kolika
Kornelaszek
Korny