Idzior

Zdrobnienia imienia Idzior

Idzeczka
Idzczyk
Idzusia
Idzuszek
Idiczek
Idaszek
Idziorczyk
Ideczko
Idzioreczka
Idzioreczko
Idzioreczek
Idzioruszek
Idziorunia
Idzaczek
Idzioriczek
Idziorusia
Idzioraczek
Idczyk
Idzioraszek
Idaczek
Iduś
Idzuś
Idusia
Idzunia
Idunia
Idzeczek
Iduszek
Idzeczko
Ideczek
Idziczek
Ideczka
Idzaszek
Idzioruś