Danisława

Zdrobnienia imienia Danisława

Daniczek
Daneczek
Daneczko
Danisłausia
Danunia
Danisłuszek
Danisłczyk
Danisłaczyk
Danisłaiczek
Danisłaeczka
Danisłaeczko
Danisłaeczek
Danisłauszek
Danisłaunia
Danaszek
Danisłaaczek
Danisłusia
Danisłaaszek
Danisłeczka
Danisuś
Danisłaczek
Danisusia
Danusia
Danisunia
Danuszek
Danisuszek
Daneczka
Daniseczek
Danczyk
Daniseczka
Danaczek
Daniseczko
Danisłuś
Danisczyk
Danisłunia
Danisiczek
Danisłeczek
Danisaczek
Danisłeczko
Danisaszek
Danisłiczek
Danuś
Danisłaszek
Danisłauś