Avrama

Zdrobnienia imienia Avrama

Avrameczka
Avramczyk
Avramusia
Avramuszek
Aviczek
Avaszek
Avrczyk
Aveczko
Avreczka
Avreczko
Avreczek
Avruszek
Avrunia
Avramaczek
Avriczek
Avrusia
Avraczek
Avczyk
Avraszek
Avaczek
Avuś
Avramuś
Avusia
Avramunia
Avunia
Avrameczek
Avuszek
Avrameczko
Aveczek
Avramiczek
Aveczka
Avramaszek
Avruś