oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Dziunia

Angela

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Angelka

Gandzia

Nika

Dżela

Angel

Dżeluś

Angi

Dżelson

Ng

Andziulek

Angelcia

Andżi

Adzia

Andżela

Andzik

Ika

Andziątko

Angelisia

Andżelinka

Anheluś

Angelikeczka

Adi

Ążelik

Ążi

Angeliczka

Andek

Dżelka

Anika

Andziuś

Anhela

Gela

Angelina

Anżela

Angeluś

Andżelika

Żela

Dzindżers

Dzina

Gelka

Angelusia

Aużelika

Dziandzia

Anżelika

Andź

Andźka

Angelikos

Nelcia

Angelczyk

Angeczek

Angeluszek

Dżili

Anaszek

Adziuś

Angaszek

Dżinda

Andżelisia

Ikunia

Andzelka

Angeleczko

Anga

Dżelek

Andi

Dżika

Żanżela

Aneczko

Dzitka

Agnieszka

Aużela

Andziusia

Anguś

Guśka

Andola

Dżola

Dżusiek

Angeleczka

Angelicious

Angelinka

Angelikuszek

Dżandżela

Andżelinia

Andziorek

Anczyk

Dżeluchna

Ang

Anusia

Gelayna

Dżusia

Angelikaczek

Anaczek

Aguśka

Dosia

Anuszek

Andziora

Andzelma

Ajka

Aga

Angelaszek

Angaczek

Angielka

Adziusia

Gelika

Angeczka

Angelusiaczek

Andżusia

Angelica

Andziuszek

Nelinka

Dżema

Adina

Adzi

Angczyk

Angelikeczek

Angelikusia

Angelunia

Dziusia

Nel

Andziunia

Endżiś

Gina

Anhelusia

Alika

Anhelika

Aniczek

Dżeki

Angunia

Angusia

Angelikczyk

Anguszek

Angelikaszek

Angeczko

Angeliczek

Angiczek

Anuś

Angelikuś

Dżejlo

Angelikunia

Andziowska

Angelikeczko

Angelu

Angelikiczek

Andżelek

Angeleczek

Aneczek

Angelaczek

Dżandżel

Anunia

Adzika

Aneczka