oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Angela

Dziunia

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Nika

Angelka

Gandzia

Angel

Dżela

Dżeluś

Angi

Ng

Dżelson

Angelisia

Ika

Andziulek

Andżelinka

Angelcia

Andżi

Adzia

Andżela

Gela

Andzik

Dżelka

Andziątko

Ążi

Anheluś

Angelikeczka

Anżela

Adi

Angeliczka

Ążelik

Andżelika

Andek

Angelinka

Anika

Dzindżers

Żela

Andziuś

Anhela

Angelina

Nelcia

Anżelika

Angeluś

Dżusia

Adziuś

Dzina

Andzelka

Angeliku?

Dżelek

Gelka

Angelusia

Aużelika

Angeliczek

Dziandzia

Andź

Angelikos

Andźka

Angeczek

Angelczyk

Angelikaczek

Angeluszek

Angaszek

Ang

Anaszek

Dżili

Dżinda

Gelayna

Andżelisia

Ikunia

Anusia

Anga

Aga

Angeleczko

Agnieszka

Żanżela

Andi

Angczyk

Angelica

Dżika

Nel

Gelika

Angelikeczek

Nelinka

Aneczko

Gina

Andziunia

Adziusia

Aneczka

Angelikeczko

Dzitka

Andziuszek

Angelu

Angelikusia

Aużela

Andziusia

Dżola

Anguś

Dżusiek

Guśka

Andola

Angelicious

Dżandżel

Angelikunia

Dziusia

Angeleczka

Angelikaszek

Angelikiczek

Angelikczyk

Dżeluchna

Dżema

Angelikuszek

Andżusia

Dżandżela

Endżiś

Andziowska

Aneczek

Andżelek

Andżelinia

Andziorek

Anczyk

Dżeki

Anaczek

Angiczek

Anu?

Aguśka

Dosia

Andziora

Andzelma

Ajka

Angelaszek

Anuszek

Adina

Adzika

Dżejlo

Angunia

Angeczka

Angaczek

Adzi

Aniczek

Alika

Angeleczek

Anuś

Angusia

Anhelusia

Anguszek

Anhelika

Angeczko

Angielka

Angelikuś

Angelusiaczek

Angelaczek

Angelunia

Anunia