oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Angela

Dziunia

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Angelka

Nika

Gandzia

Angel

Dżela

Dżeluś

Ng

Angi

Dżelson

Angelisia

Ika

Andżi

Andziulek

Gela

Andżelinka

Angelcia

Adzia

Andżela

Dżelka

Andzik

Adi

Andziątko

Ążi

Anika

Angelinka

Anheluś

Angelikeczka

Angeluś

Anżelika

Anżela

Angeliczka

Ążelik

Andżelika

Andek

Angelina

Żela

Dzindżers

Andziuś

Anhela

Adziuś

Nelcia

Dżusia

Dżinda

Angeliku?

Angelica

Dzina

Nel

Andzelka

Dżelek

Gelka

Andżusia

Dżema

Aużelika

Angelusia

Dziandzia

Angelikuś

Ikunia

Angeliczek

Andź

Angelikos

Andźka

Angeczek

Angelczyk

Angelikaczek

Angeluszek

Ang

Anaszek

Angaszek

Dżili

Andżelisia

Gelayna

Anusia

Aga

Angeleczko

Agnieszka

Anga

Żanżela

Andi

Angczyk

Gelika

Dżika

Anuś

Aneczka

Anunia

Angelikeczko

Angelikeczek

Aneczko

Dzitka

Nelinka

Angielka

Andziuszek

Andziunia

Adziusia

Gina

Angelikusia

Angelu

Andziusia

Aużela

Dżola

Anguś

Dżusiek

Andola

Guśka

Dżandżel

Angelikunia

Angeleczka

Angelicious

Dziusia

Adzika

Angelikaszek

Angelikiczek

Angelikczyk

Angelikuszek

Dżeluchna

Endżiś

Dżandżela

Andziowska

Aneczek

Andżelinia

Andżelek

Andziorek

Anczyk

Angeczko

Aniczek

Angiczek

Anu?

Dżeki

Anaczek

Alika

Adina

Aguśka

Ajka

Andziora

Andzelma

Anuszek

Dosia

Angelaszek

Angunia

Adzi

Angeleczek

Anhelusia

Angeczka

Anhelika

Angusia

Angelusiaczek

Anguszek

Angelunia

Angaczek

Dżejlo

Angelaczek