oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Angela

Dziunia

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Nika

Angelka

Gandzia

Angel

Dżeluś

Dżela

Angi

Ng

Dżelson

Angelisia

Ika

Andziulek

Andżelinka

Angelcia

Andżi

Adzia

Andżela

Gela

Andzik

Dżelka

Andziątko

Ążi

Anheluś

Angelikeczka

Anżela

Adi

Ążelik

Angeliczka

Andżelika

Andek

Angelinka

Anika

Żela

Dzindżers

Anhela

Andziuś

Angelina

Nelcia

Anżelika

Angeluś

Dżusia

Dżinda

Adziuś

Angelica

Dzina

Andzelka

Angeliku?

Dżelek

Gelka

Angelusia

Ikunia

Angeliczek

Dziandzia

Aużelika

Andź

Angelikos

Andźka

Angeczek

Angelczyk

Angeluszek

Angelikaczek

Anaszek

Ang

Dżili

Angaszek

Andżelisia

Gelayna

Anusia

Aga

Anga

Angeleczko

Agnieszka

Żanżela

Andi

Dżika

Nel

Gelika

Angczyk

Angelikeczek

Aneczka

Nelinka

Aneczko

Andziuszek

Angelikeczko

Dzitka

Adziusia

Andziunia

Gina

Andziusia

Angelikusia

Angelu

Aużela

Dżola

Guśka

Dżusiek

Anguś

Andola

Angelikunia

Angeleczka

Dżandżel

Dziusia

Angelicious

Angelikaszek

Angelikczyk

Angelikiczek

Dżema

Dżeluchna

Andżusia

Angelikuszek

Endżiś

Dżandżela

Andziowska

Aneczek

Andziorek

Andżelek

Andżelinia

Anczyk

Angiczek

Dżeki

Anu?

Anaczek

Aguśka

Andzelma

Dosia

Andziora

Angelaszek

Anuszek

Ajka

Angeczka

Angeleczek

Adzika

Adzi

Angaczek

Alika

Anuś

Angunia

Aniczek

Adina

Dżejlo

Angusia

Anhelusia

Anguszek

Anhelika

Angeczko

Angielka

Angelikuś

Angelusiaczek

Angelaczek

Angelunia

Anunia