oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Angela

Dziunia

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Nika

Angelka

Gandzia

Angel

Dżeluś

Dżela

Angi

Dżelson

Ng

Angelisia

Ika

Andziulek

Andżelinka

Angelcia

Andżi

Adzia

Andżela

Gela

Dżelka

Andzik

Adi

Andziątko

Anika

Ążi

Angelinka

Anheluś

Angeluś

Angelikeczka

Anżelika

Anżela

Ążelik

Angeliczka

Andżelika

Andek

Angelina

Żela

Dzindżers

Andziuś

Anhela

Adziuś

Nelcia

Dżusia

Dżinda

Angeliku?

Angelica

Dzina

Andzelka

Dżelek

Gelka

Andżusia

Dżema

Angelusia

Ikunia

Dziandzia

Angeliczek

Aużelika

Andź

Andźka

Angelikos

Angelczyk

Angeczek

Angeluszek

Angelikaczek

Angaszek

Anaszek

Ang

Dżili

Andżelisia

Gelayna

Anusia

Angeleczko

Agnieszka

Aga

Anga

Żanżela

Andi

Dżika

Angczyk

Gelika

Nel

Anuś

Anunia

Angelikeczko

Angelikeczek

Aneczka

Andziunia

Angielka

Aneczko

Gina

Nelinka

Andziuszek

Dzitka

Adziusia

Angelikuś

Angelu

Aużela

Angelikusia

Andziusia

Dżusiek

Anguś

Dżola

Andola

Guśka

Angelikunia

Dżandżel

Angelicious

Angeleczka

Dziusia

Adzika

Angelikaszek

Angelikiczek

Angelikczyk

Dżeluchna

Angelikuszek

Endżiś

Dżandżela

Andziowska

Aneczek

Andżelinia

Andziorek

Andżelek

Anczyk

Angeczko

Aniczek

Anu?

Anaczek

Angiczek

Dżeki

Adina

Aguśka

Ajka

Andziora

Andzelma

Anuszek

Dosia

Angelaszek

Adzi

Angeczka

Alika

Angunia

Anhelusia

Angeleczek

Anhelika

Angusia

Angelusiaczek

Anguszek

Angelunia

Angaczek

Dżejlo

Angelaczek