oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Angela

Dziunia

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Nika

Angelka

Gandzia

Angel

Dżeluś

Dżela

Angi

Ng

Dżelson

Angelisia

Ika

Andziulek

Andżelinka

Angelcia

Andżi

Adzia

Andżela

Gela

Dżelka

Andzik

Andziątko

Ążi

Anheluś

Angeluś

Angelikeczka

Anżela

Adi

Ążelik

Angeliczka

Andżelika

Andek

Angelinka

Anika

Angelina

Żela

Dzindżers

Andziuś

Anhela

Nelcia

Anżelika

Dżusia

Dżinda

Angelica

Adziuś

Dzina

Angeliku?

Andzelka

Dżelek

Andżusia

Dżema

Gelka

Angelusia

Ikunia

Angeliczek

Dziandzia

Aużelika

Andź

Angelikos

Andźka

Angeczek

Angelczyk

Angeluszek

Angelikaczek

Angaszek

Anaszek

Ang

Dżili

Andżelisia

Gelayna

Anusia

Angeleczko

Agnieszka

Aga

Anga

Żanżela

Andi

Dżika

Angczyk

Gelika

Nel

Anuś

Anunia

Angelikeczko

Angelikeczek

Aneczka

Andziunia

Angielka

Aneczko

Gina

Nelinka

Andziuszek

Dzitka

Adziusia

Angelikuś

Angelu

Aużela

Angelikusia

Andziusia

Dżusiek

Anguś

Dżola

Andola

Guśka

Angelikunia

Dżandżel

Angelicious

Angeleczka

Dziusia

Adzika

Angelikaszek

Angelikiczek

Angelikczyk

Dżeluchna

Angelikuszek

Endżiś

Dżandżela

Andziowska

Aneczek

Andżelinia

Andziorek

Andżelek

Anczyk

Angeczko

Aniczek

Anu?

Anaczek

Angiczek

Dżeki

Adina

Aguśka

Ajka

Andziora

Andzelma

Anuszek

Dosia

Angelaszek

Adzi

Angeczka

Alika

Angunia

Anhelusia

Angeleczek

Anhelika

Angusia

Angelusiaczek

Anguszek

Angelunia

Angaczek

Dżejlo

Angelaczek