oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Angela

Dziunia

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Nika

Angelka

Gandzia

Angel

Dżela

Dżeluś

Ng

Angi

Dżelson

Angelisia

Andziulek

Andżelinka

Angelcia

Andżi

Adzia

Andżela

Andzik

Ika

Andziątko

Anheluś

Gela

Angelikeczka

Adi

Ążi

Angeliczka

Ążelik

Andek

Dżelka

Anika

Angelinka

Andziuś

Anhela

Angelina

Anżela

Angeluś

Andżelika

Dżusia

Żela

Dzindżers

Dzina

Andzelka

Gelka

Angelusia

Dziandzia

Aużelika

Anżelika

Andź

Angelikos

Nelcia

Andźka

Angeczek

Angelczyk

Angelikaczek

Angeluszek

Anaszek

Adziuś

Angaszek

Dżili

Ang

Dżinda

Gelayna

Anusia

Andżelisia

Ikunia

Angeleczko

Dżelek

Anga

Aga

Agnieszka

Andi

Żanżela

Gelika

Dżika

Aneczka

Nelinka

Adziusia

Andziunia

Angelikeczek

Aneczko

Dzitka

Aużela

Andziusia

Andola

Anguś

Guśka

Dżusiek

Dżola

Angeleczka

Angelicious

Dżeluchna

Angelikuszek

Dżandżela

Andziorek

Andżelinia

Andżelek

Anczyk

Dżeki

Anaczek

Angiczek

Aguśka

Andzelma

Andziora

Dosia

Ajka

Angelaszek

Anuszek

Alika

Angusia

Aniczek

Anunia

Andżusia

Angeczko

Adzi

Angeleczek

Endżiś

Adina

Andziuszek

Anguszek

Dżema

Angaczek

Angelica

Angelikiczek

Nel

Angelaczek

Dżejlo

Angelusiaczek

Andziowska

Angelunia

Dżandżel

Angunia

Dziusia

Angeczka

Angelikusia

Angczyk

Angelikeczko

Angelikuś

Adzika

Angelikunia

Angelu

Angelikczyk

Anhelusia

Angelikaszek

Anhelika

Angeliczek

Gina

Anuś

Angielka

Aneczek