oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Angela

Dziunia

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Nika

Angelka

Gandzia

Angel

Dżela

Dżeluś

Dżelson

Ng

Angi

Angelisia

Andziulek

Andżelinka

Angelcia

Andżi

Adzia

Andżela

Andzik

Ika

Andziątko

Anheluś

Gela

Adi

Angelikeczka

Ążi

Ążelik

Angeliczka

Andek

Dżelka

Angelinka

Anika

Dzindżers

Anhela

Andziuś

Angelina

Anżela

Nelcia

Anżelika

Angeluś

Dżusia

Andżelika

Żela

Dzina

Andzelka

Gelka

Angelusia

Dziandzia

Aużelika

Andź

Andźka

Angelikos

Angelczyk

Angeczek

Angeluszek

Angelikaczek

Anaszek

Adziuś

Dżili

Angaszek

Ang

Dżinda

Anusia

Gelayna

Andżelisia

Ikunia

Angeleczko

Agnieszka

Dżelek

Aga

Anga

Andi

Żanżela

Gelika

Dżika

Angelikeczek

Dzitka

Aneczko

Andziunia

Aneczka

Adziusia

Nelinka

Andziusia

Aużela

Anguś

Andola

Dżola

Guśka

Dżusiek

Angelicious

Angeleczka

Dżeluchna

Angelikuszek

Dżandżela

Andziorek

Andżelek

Andżelinia

Anczyk

Angiczek

Dżeki

Anaczek

Aguśka

Dosia

Andziora

Ajka

Angelaszek

Andzelma

Anuszek

Alika

Anguszek

Aniczek

Adina

Angielka

Angaczek

Adzika

Angelaczek

Angelusiaczek

Angusia

Angelunia

Angeczko

Angelu

Angelikusia

Adzi

Angeleczek

Dżejlo

Anunia

Anhelika

Andziuszek

Angelica

Dżema

Nel

Angunia

Anhelusia

Angeczka

Gina

Angczyk

Angelikeczko

Angelikuś

Angelikiczek

Angelikunia

Dziusia

Angelikczyk

Andżusia

Angelikaszek

Endżiś

Angeliczek

Andziowska

Anuś

Dżandżel

Aneczek