oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Dziunia

Angela

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Angelka

Gandzia

Nika

Dżela

Angel

Dżeluś

Angi

Dżelson

Ng

Andziulek

Angelcia

Andżi

Adzia

Andżela

Andzik

Ika

Andziątko

Angelisia

Andżelinka

Anheluś

Angelikeczka

Adi

Ążelik

Ążi

Angeliczka

Andek

Dżelka

Anika

Andziuś

Anhela

Gela

Angelina

Anżela

Angeluś

Andżelika

Żela

Dzindżers

Dzina

Andzelka

Gelka

Angelusia

Dziandzia

Aużelika

Andź

Anżelika

Nelcia

Angelikos

Andźka

Angeczek

Angelczyk

Angeluszek

Angaszek

Anaszek

Dżili

Adziuś

Dżinda

Andżelisia

Ikunia

Anga

Angeleczko

Dżelek

Agnieszka

Żanżela

Andi

Dżika

Aneczko

Dzitka

Aużela

Andziusia

Anguś

Guśka

Andola

Dżusiek

Dżola

Angelicious

Angeleczka

Angelinka

Angelikuszek

Dżandżela

Andżelinia

Andziorek

Anczyk

Dżeluchna

Dżusia

Angelikaczek

Ang

Anusia

Gelayna

Dżeki

Angiczek

Anaczek

Aga

Aguśka

Anuszek

Andziora

Ajka

Dosia

Andzelma

Angelaszek

Gelika

Dziusia

Anhelusia

Nelinka

Angeczko

Adina

Anhelika

Angusia

Adziusia

Adzi

Angelikusia

Anguszek

Adzika

Angaczek

Angelusiaczek

Endżiś

Andziuszek

Andziunia

Angielka

Andżusia

Alika

Aniczek

Dżema

Angelikeczek

Nel

Angelikczyk

Gina

Angelikaszek

Angunia

Angeliczek

Angeczka

Anuś

Angczyk

Dżejlo

Angelikuś

Andziowska

Angelikunia

Angelica

Angelikeczko

Angelunia

Angelikiczek

Andżelek

Angeleczek

Aneczek

Angelaczek

Dżandżel

Anunia

Angelu

Aneczka