oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Angela

Dziunia

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Angelka

Nika

Gandzia

Angel

Dżela

Dżeluś

Angi

Ng

Dżelson

Angelisia

Ika

Andziulek

Andżi

Adzia

Gela

Angelcia

Andżelinka

Andziątko

Andżela

Dżelka

Andzik

Adi

Ążi

Anika

Angelinka

Anheluś

Angeluś

Angelikeczka

Anżelika

Anżela

Angeliczka

Ążelik

Dżusia

Andek

Andżelika

Angelina

Żela

Dzindżers

Dzina

Andziuś

Anhela

Adziuś

Nelcia

Dżinda

Angeliku?

Żanżela

Angelica

Nel

Dżusiek

Andzelka

Dżelek

Andżusia

Dżema

Gelka

Angelusia

Aużelika

Dziandzia

Angelikuś

Ikunia

Angeliczek

Andź

Andźka

Angelikos

Angeczek

Angelczyk

Angelikaczek

Angeluszek

Dżili

Anaszek

Ang

Angaszek

Andżelisia

Anusia

Gelayna

Aga

Anga

Agnieszka

Angeleczko

Andi

Gelika

Anuś

Dżika

Angczyk

Angielka

Anunia

Nelinka

Andziunia

Aneczko

Andziuszek

Dzitka

Adziusia

Gina

Angelikeczek

Aneczka

Angelikeczko

Angelikusia

Andziusia

Angelu

Aużela

Guśka

Dżola

Anguś

Andola

Dżandżel

Angelikunia

Adzika

Dziusia

Angeleczka

Angelicious

Angelikiczek

Angelikaszek

Angelikczyk

Dżeluchna

Angelikuszek

Endżiś

Dżandżela

Andziowska

Aneczek

Andziorek

Andżelinia

Andżelek

Anczyk

Aniczek

Angeczko

Angiczek

Alika

Dżeki

Anaczek

Anu?

Aguśka

Adina

Andzelma

Andziora

Anuszek

Dosia

Angelaszek

Ajka

Angeczka

Anhelika

Angunia

Angelusiaczek

Angeleczek

Angelunia

Angusia

Anhelusia

Anguszek

Adzi

Angaczek

Dżejlo

Angelaczek