oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Angela

Dziunia

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Nika

Angelka

Gandzia

Angel

Dżela

Dżeluś

Angi

Dżelson

Ng

Angelisia

Ika

Andziulek

Andżelinka

Angelcia

Andżi

Adzia

Andżela

Gela

Andzik

Dżelka

Andziątko

Ążi

Anheluś

Angelikeczka

Anżela

Adi

Angeliczka

Ążelik

Andżelika

Andek

Angelinka

Anika

Dzindżers

Żela

Andziuś

Anhela

Angelina

Nelcia

Anżelika

Angeluś

Dżusia

Adziuś

Dzina

Angeliku?

Andzelka

Dżelek

Gelka

Angelusia

Aużelika

Dziandzia

Andź

Angelikos

Andźka

Angelczyk

Angeczek

Angeluszek

Angelikaczek

Angaszek

Dżili

Ang

Anaszek

Dżinda

Ikunia

Andżelisia

Anusia

Gelayna

Anga

Angeleczko

Agnieszka

Aga

Andi

Żanżela

Nel

Angczyk

Dżika

Gelika

Aneczko

Angelikeczko

Gina

Dzitka

Adziusia

Angelikeczek

Aneczka

Nelinka

Andziuszek

Andziunia

Andziusia

Angelikusia

Angelu

Aużela

Guśka

Dżola

Anguś

Andola

Dżusiek

Angeleczka

Angelikunia

Dżandżel

Angelicious

Dziusia

Angelikaszek

Angelikiczek

Dżema

Angelikuszek

Angeliczek

Dżeluchna

Andżusia

Angelikczyk

Dżandżela

Endżiś

Andziowska

Aneczek

Andżelek

Andżelinia

Andziorek

Anczyk

Anaczek

Dżeki

Angiczek

Anu?

Aguśka

Dosia

Andzelma

Andziora

Angelaszek

Anuszek

Ajka

Angeleczek

Angeczka

Anuś

Angaczek

Adzi

Adzika

Alika

Angelica

Aniczek

Anhelusia

Dżejlo

Angunia

Angusia

Adina

Anguszek

Anhelika

Angeczko

Angielka

Angelikuś

Angelusiaczek

Angelaczek

Angelunia

Anunia