oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Angela

Dziunia

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Nika

Angelka

Gandzia

Angel

Dżeluś

Dżela

Angi

Ng

Dżelson

Angelisia

Ika

Andziulek

Andżelinka

Angelcia

Andżi

Adzia

Andżela

Gela

Andzik

Dżelka

Andziątko

Ążi

Anheluś

Angeluś

Angelikeczka

Anżela

Adi

Ążelik

Angeliczka

Andek

Andżelika

Anika

Angelinka

Angelina

Żela

Dzindżers

Andziuś

Anhela

Nelcia

Anżelika

Dżusia

Dżinda

Angelica

Adziuś

Dzina

Angeliku?

Andzelka

Dżelek

Gelka

Angelusia

Ikunia

Angeliczek

Dziandzia

Aużelika

Andź

Angelikos

Andźka

Angeczek

Angelczyk

Angeluszek

Angelikaczek

Angaszek

Dżili

Ang

Anaszek

Gelayna

Andżelisia

Anusia

Agnieszka

Anga

Aga

Angeleczko

Andi

Żanżela

Dżika

Gelika

Anuś

Nel

Angczyk

Angelikeczko

Angelikeczek

Aneczka

Andziunia

Angielka

Aneczko

Gina

Nelinka

Andziuszek

Dzitka

Adziusia

Angelikusia

Andziusia

Angelu

Aużela

Dżola

Anguś

Dżusiek

Andola

Guśka

Dżandżel

Angelikunia

Angeleczka

Angelicious

Dziusia

Angelikiczek

Angelikaszek

Angelikczyk

Dżema

Angelikuszek

Dżeluchna

Andżusia

Endżiś

Dżandżela

Aneczek

Andziowska

Andżelek

Andżelinia

Andziorek

Anczyk

Angiczek

Anu?

Anaczek

Dżeki

Aguśka

Anuszek

Dosia

Andziora

Angelaszek

Andzelma

Ajka

Alika

Angelikuś

Anguszek

Angusia

Aniczek

Angeczko

Dżejlo

Angelaczek

Anhelusia

Adzi

Anhelika

Angunia

Angelusiaczek

Angeczka

Angelunia

Angaczek

Adzika

Angeleczek

Adina

Anunia