oceń imię:

Zdrobnienia imienia Angelika

Oceń zdrobnienie:

Andzia

Angela

Dziunia

Nela

Żelka

Angie

Endżi

Nika

Angelka

Gandzia

Angel

Dżela

Dżeluś

Dżelson

Angi

Ng

Angelisia

Andziulek

Andżelinka

Angelcia

Andżi

Adzia

Andżela

Andzik

Gela

Ika

Dżelka

Andziątko

Ążi

Anheluś

Angelikeczka

Anżela

Adi

Angeliczka

Ążelik

Andżelika

Andek

Angelinka

Anika

Dzindżers

Żela

Andziuś

Anhela

Angelina

Nelcia

Anżelika

Angeluś

Dżusia

Adziuś

Dzina

Andzelka

Dżelek

Gelka

Angelusia

Aużelika

Dziandzia

Andź

Andźka

Angelikos

Angelczyk

Angeczek

Angeluszek

Angelikaczek

Angaszek

Ang

Dżili

Anaszek

Dżinda

Anusia

Ikunia

Gelayna

Andżelisia

Angeleczko

Anga

Agnieszka

Aga

Andi

Żanżela

Angczyk

Nel

Dżika

Gelika

Nelinka

Gina

Aneczka

Adziusia

Angelikeczek

Angelikeczko

Aneczko

Dzitka

Andziunia

Andziuszek

Andziusia

Aużela

Angelu

Angelikusia

Dżola

Dżusiek

Andola

Guśka

Angeliku?

Anguś

Dżandżel

Angeleczka

Angelicious

Angelikunia

Dziusia

Angelikaszek

Angelikiczek

Dżema

Angelikuszek

Angeliczek

Dżeluchna

Andżusia

Angelikczyk

Dżandżela

Endżiś

Andziowska

Aneczek

Andżelek

Andżelinia

Andziorek

Anczyk

Anaczek

Dżeki

Angiczek

Anu?

Aguśka

Dosia

Andzelma

Andziora

Angelaszek

Anuszek

Ajka

Angeleczek

Angeczka

Anuś

Angaczek

Adzi

Adzika

Alika

Angelica

Aniczek

Anhelusia

Dżejlo

Angunia

Angusia

Adina

Anguszek

Anhelika

Angeczko

Angielka

Angelikuś

Angelusiaczek

Angelaczek

Angelunia

Anunia