Angelika

Zdrobnienia

Andzia
Angelinka
Andziuszek
Angela
Dzina
Angel
Guśka
Dżusiek
Andola
Nela
Endżi
Dżema
Anżelika
Angeluś
Dziusia
Anika
Ążelik
Nelcia
Angelicious
Angelikunia
Dżandżel
Angeleczka
Adzika
Angie
Angeliczka
Angelisia
Aużelika
Angeliczek
Dżeluś
Angelikaszek
Andżelinka
Dziunia
Andziuś
Angelka
Angelikiczek
Dziandzia
Angelina
Angelikuszek
Angelikos
Andź
Angelcia
Angelica
Żela
Andżela
Dżela
Angelczyk
Adziuś
Nel
Adziusia
Angeliku?
Angelikeczka
Adi
Endżiś
Żelka
Gandzia
Dżelka
Andżusia
Andżelika
Anaszek
Angaszek
Andek
Andziowska
Andziulek
Aneczek
Andżi
Gela
Ika
Andzelka
Dżili
Andżelisia
Anhela
Agnieszka
Andziątko
Andzik
Anhelika
Angelu
Dzindżers
Alika
Anga
Andziunia
Gina
Angielka
Aguśka
Dzitka
Nelinka
Angunia
Anusia
Dżelek
Angczyk
Angeleczek
Adzia
Angelikuś
Dżika
Dżelson
Angelusia
Anu?
Anuś
Angeleczko
Aga
Angiczek
Gelika
Gelka
Andżelinia
Dżinda
Anhelusia
Dżusia
Anguszek
Angelikeczko
Andi
Angelunia
Anżela
Andzelma
Angelikusia
Aneczka
Angi
Anunia
Anguś
Aneczko
Angelikeczek
Ikunia
Andziusia
Andziorek
Adina
Andźka
Angelaszek
Dżola
Anheluś
Aużela
Anczyk
Angeczek
Angelikaczek
Angeluszek
Ng
Ążi
Angelikczyk
Ang
Dżandżela
Żanżela
Gelayna
Andżelek
Nika
Dżeluchna
Angeczko
Aniczek
Dżeki
Anaczek
Adzi
Anuszek
Angaczek
Dżejlo
Angusia
Angelusiaczek
Dosia
Andziora
Angeczka
Ajka
Angelaczek