Angelika

Zdrobnienia

Andzia
Dżejlo
Angela
Angelinka
Guśka
Andziuszek
Dzina
Dżema
Dżusiek
Andola
Angel
Nela
Endżi
Anżelika
Anika
Dziusia
Angeluś
Angelisia
Adzika
Angeleczka
Angelikunia
Nelcia
Angelicious
Angeliczka
Angie
Ążelik
Angeliczek
Aużelika
Dziandzia
Angelina
Angelikaszek
Dziunia
Angelikiczek
Andżelinka
Angelka
Dżeluś
Andziuś
Żela
Andziora
Angelcia
Andź
Andżela
Angelica
Angelikos
Angelikuszek
Nel
Dżelka
Adi
Żelka
Endżiś
Dżela
Angelikeczka
Gandzia
Angeliku?
Adziuś
Adziusia
Angelczyk
Andżelika
Andek
Ika
Andziulek
Andziowska
Dżili
Angaszek
Andżusia
Gela
Andżi
Andzelka
Anaszek
Aneczek
Anhela
Adzi
Dzindżers
Anga
Angielka
Gina
Agnieszka
Aguśka
Anusia
Alika
Andżelisia
Anuś
Angiczek
Andzik
Dzitka
Anu?
Aga
Angeleczek
Andziątko
Andziunia
Dżelek
Angelu
Dżelson
Angelusia
Angunia
Dżika
Angeleczko
Nelinka
Gelka
Adzia
Angczyk
Gelika
Angelikuś
Anunia
Anhelusia
Angelunia
Anguszek
Andziusia
Anżela
Andzelma
Andżelinia
Dżusia
Andziorek
Aneczko
Angelikeczko
Aneczka
Adina
Dżinda
Angelikusia
Andi
Ikunia
Angi
Anguś
Angelikeczek
Dżola
Aużela
Anhelika
Anheluś
Angelaszek
Andźka
Dżandżel
Anczyk
Angeczek
Ng
Angeluszek
Angelikaczek
Ążi
Angelaczek
Angelikczyk
Żanżela
Ang
Dżandżela
Gelayna
Nika
Andżelek
Dżeluchna
Aniczek
Angeczko
Anaczek
Dżeki
Dosia
Angelusiaczek
Anuszek
Angeczka
Angusia
Ajka
Angaczek