Angelika

Zdrobnienia

Andzia
Dżejlo
Angela
Angelinka
Andziuszek
Dzina
Guśka
Angelikunia
Angel
Nelcia
Andola
Dżusiek
Endżi
Anżelika
Anika
Angie
Angeleczka
Adzika
Angeluś
Nela
Dżeluś
Angelka
Andzelka
Andżelinka
Angeliczek
Dziunia
Angelikaszek
Angelikiczek
Angelisia
Angelina
Angelikuszek
Andżi
Andżelisia
Angelikos
Andziora
Angelica
Andź
Angelcia
Żela
Andżela
Angelikeczka
Andziunia
Angelczyk
Dżela
Żelka
Dżelka
Angeliku?
Adziusia
Nel
Adziuś
Gandzia
Endżiś
Anhelusia
Angaszek
Andek
Andziulek
Andżelika
Andziowska
Ika
Angeliczka
Ążelik
Andżusia
Anaszek
Anhela
Gela
Andziuś
Dżema
Aneczek
Dżili
Adi
Adzi
Angi
Anusia
Gina
Angeleczek
Agnieszka
Alika
Aga
Andzik
Anu?
Anuś
Anga
Dzitka
Dzindżers
Andziątko
Aguśka
Angelu
Angunia
Angielka
Dżelek
Nelinka
Angelusia
Dżelson
Angiczek
Angeleczko
Dżika
Angczyk
Gelika
Adzia
Gelka
Anunia
Anguszek
Dżusia
Angelunia
Anżela
Dżinda
Anguś
Andi
Angelikeczko
Angelikuś
Aneczko
Andżelinia
Angelikeczek
Andzelma
Angelikusia
Ikunia
Aneczka
Adina
Andziusia
Andziorek
Andźka
Dżandżel
Anheluś
Anhelika
Aużela
Dżola
Angelaszek
Angelicious
Dziusia
Aużelika
Ng
Angelikaczek
Angeluszek
Angeczek
Dziandzia
Anczyk
Ążi
Angelaczek
Angelikczyk
Dżandżela
Żanżela
Ang
Andżelek
Gelayna
Nika
Dżeluchna
Angeczko
Aniczek
Anaczek
Dżeki
Angelusiaczek
Ajka
Angeczka
Dosia
Angusia
Anuszek
Angaczek