Aloizia

Zdrobnienia imienia Aloizia

Aloizeczek
Aloizunia
Aloizuszek
Alusia
Aloizusia
Aloizczyk
Aloizaczek
Alczyk
Aliczek
Aleczka
Aleczko
Aleczek
Aluszek
Alunia
Aloizeczka
Alaczek
Aloizeczko
Alaszek
Aloiziczek
Aloizuś
Aloizaszek
Aluś