Albierz

Zdrobnienia imienia Albierz

Albierziczek
Albierzeczek
Albierzeczko
Albierusia
Albierzunia
Albuszek
Albczyk
Albierczyk
Albiericzek
Albiereczka
Albiereczko
Albiereczek
Albieruszek
Albierunia
Albierzaszek
Albieraczek
Albusia
Albieraszek
Albeczka
Aluś
Albaczek
Alusia
Albierzusia
Alunia
Albierzuszek
Aluszek
Albierzeczka
Aleczek
Albierzczyk
Aleczka
Albierzaczek
Aleczko
Albuś
Alczyk
Albunia
Aliczek
Albeczek
Alaczek
Albeczko
Alaszek
Albiczek
Albierzuś
Albaszek
Albieruś