Stase

Odmiana imienia StaseImię żeńskie
 • Mianownik

  Stase

 • Dopełniacz

  Stasy

 • Celownik

  Stase

 • Biernik

  Stase

 • Narzędnik

  Stase

 • Miejscownik

  Stase

 • Wołacz

  Stase