Kolja

OdmianaImię męskie

 • Mianownik

  Kolja

 • Dopełniacz

  Koljiego

 • Celownik

  Kolji

 • Biernik

  Kolję

 • Narzędnik

  Kolją

 • Miejscownik

  Koljaju

 • Wołacz

  Koljo