Imiona Rosyjskie

Większość klasycznych imion rosyjskich to imiona słowiańskie. Niektóre imiona rosyjskie są podobne do polskich, niektóre są nawet identyczne. Jednak Rosja to nie tylko Słowianie. Jest tam wiele kultur etnicznych które posiadają swoje imiona, stąd do imion rosyjskich należą imiona o pochodzeniu ukraińskim, białoruskim, tatarskim, azjatyckim czy mongolskim.

Współczesne rosyjskie imiona odojcowskie (otczestwa) biorą swój początek od patronimików, stosowanych na Rusi. Ruskie imiona odojcowskie pojawiły się w X wieku. Pierwsza wzmianka o patronimikach pochodzi z 945 roku. Do XIII stulecia częstotliwość używania imion odojcowskich była znikoma.

 

Męskie imiona odojcowskie


Forma męskiego patronimika w języku ruskim z końcówką -icz była w użyciu u rodów bojarskich Rusi Kijowskiej i Księstwa Moskiewskiego: na przykład Jarosławicz, Wsiesławicz, Dobrynicz. Niższe warstwy nie miały pozwolenia na dodawanie imienia ojca do własnego.

Od XV wieku za szczególny przywilej uznawano dodanie do imienia ojca końcówki -wicz: Jarosławowicz, Wsiesławowicz, Dobrynowicz. Takie wyróżnienie otrzymywało się od cara za szczególne zasługi. Na przykład, w 1610 roku car Wasyl Szujski, w podzięce za pomoc kupców Stroganowych w przyłączeniu Uralu i Sybiru do państwa moskiewskiego, wydał pozwolenie Maksymowi i Nikicie Stroganowym oraz ich potomkom dodawać końcówkę -wicz. W XVII wieku Stroganowowie byli jedynymi przedstawicielami kupiectwa posiadającymi taki przywilej.

Patronimiki ludzi z niższych warstw początkowo tworzono przez dodanie krótkiej formy przymiotników dzierżawczych imienia ojca: Iwan Pietrow znaczyło Iwan syn Piotra.

Żeńskie imiona odojcowskie


Patronimiki żeńskie formowane były na dwa sposoby, przy czym w obu przypadkach powstawały w oparciu o regułę tworzenia imion odojcowskich ludzi z niższych warstw.

 • Patronimiki męskie, kończące się na spółgłoskę przekształcano na formę przymiotnika dzierżawczego i dodawano końcówkę -na: Borys-Borysow-Borysowna, Andriej-Andriejew-Andriejewna (tę formę tworzenia patronimików wraz formą męską można łatwo zapamiętać kojarząc z polskim tytułem król, gdzie syn króla to królewicz, natomiast córka to królewna)

 • W przypadku, gdy imię męskie kończyło się na samogłoskę, przekształcano je w krótką formę przymiotnika dzierżawczego i dodawano końcówkę -iczna: Łuka-Łukin-Łukiniczna, Foma-Fomin-Fominiczna. Wyjątki stanowią takie patronimiki jak: Nikita-Nikitin-Nikiticzna (nie Nikitiniczna), Sawwa-Sawwin-Sawwiczna (nie Sawwiniczna), Zosima-Zosimin-Zosimowna (nie Zosiminiczna)


Zasady tworzenia patronimików ukraińskich i białoruskich prawie nie różnią się od zasad rosyjskich.

We współczesnych kulturach wywodzących się z Rusi Kijowskiej imiona odojcowskie funkcjonują na zasadzie drugiego imienia, nie zastępują nazwiska. Niemniej jednak znane są nazwiska pochodzenia patronimicznego funkcjonujące jako typowe, dziedziczone z pokolenia na pokolenie, np. Wasiliew, Iwanow, Michajłow.

 

Najpopularniejsze imiona w Polsce 2011

Imiona żeńskie (Liczby to ilość imienia nadanego w danym roku)

 • Lena 8074
 • Maja 7664
 • Zuzanna 7569
 • Julia 6332
 • Wiktoria 6092
 • Amelia 5497
 • Aleksandra 5364
 • Oliwia 5195
 • Natalia 5066
 • 10 Zofia 3914
 • Martyna 3641
 • Anna 3336
 • Alicja 3294
 • Emilia 3151
 • Hanna 3070
 • Nikola 3031
 • Marta 2576
 • Gabriela 2442
 • Milena 2072
 • Nadia 2021

Imiona męskie (Liczby to ilość imienia nadanego w danym roku)w

 • Szymon 7897
 • Jakub 7096
 • Filip 6768
 • Kacper 6514
 • Michał 5467
 • Mateusz 5272
 • Bartosz 4966
 • Wojciech 4340
 • Adam 4101
 • Jan 4034
 • Piotr 4025
 • Wiktor 3783
 • Dawid 2993
 • Antoni 2870
 • Igor 2829
 • Mikołaj 2721
 • Karol 2536
 • Aleksander 2419
 • Marcel 1532
 • Kamil 1385