Imiona Egipskie


Ponieważ starożytne imiona egipskie zapisywane były hieroglifami cechuje je znaczna dowolność w zapisie imion własnych po transkrypcji na alfabet łaciński. W staroegipskim języku pisanym brak było samogłosek. Tak naprawdę więc nie wiemy, czy imię wymawiano jako Har czy Hor, Amen czy Amon.
Częstym źródłem imienia jest imię jakiegoś boga Amona, Sobka czy Montu.
Powstają imiona typu: Amenhotep, Sebekhotep, Mentuhotep.

 

Pełny zestaw imion noszonych przez faraonów to Tytulatura królewska zwana "Królewskim Protokołem" . Tytulatura królewska (z wyjątkiem Nomen) była swoistym manifestem programowym panującego faraona. Większość faraonów znana jest ze swego imienia otrzymywanego podczas narodzin (Nomen), jednakże listy faraonów prezentują ich pod imieniem tronowym (Prenomen).
W skład tytulatury wchodziło pięć imion:

Faraonowie posiadali po 5 imion królewskich.


 • Imię Horusowe - było umieszczane w prostokątnym obramowaniu przedstawiającym fasadę pałacu i zwieńczonym wizerunkiem sokoła (boga Horusa).

 • Imię tronowe - Prenomen - "nesuit-biti"- "Ten-który-należy-do-Pszczoły i Trzciny" (symbole Górnego i Dolnego Egiptu). Imię tronowe, przyjmowane było przez faraona podczas jego koronacji. Zapisywane tak jak i Nomen w kartuszu (magicznym węźle 'szen').

 • Imię Złotego Horusa - symbolizujące prawdopodobnie triumf Horusa nad Setem oraz wyrażające znaczenie jakie miało złoto w wierzeniach o nieśmiertelności i wieczności.

 • Imię Pana Obydwu Krain - Neb Taui - "Pan Obu Krajów". Epitet, będący obok Pięciu Wielkich Imion częścią składową tytulatury królewskiej. Często na malowidłach i reliefach umieszczany przed kartuszami z imionami królewskimi.

 • Imię własne - Nomen - "Sa-Ra" - "Syn Re, Pana Światłości" - jako jedyne z tytulatury, nadawane dziecku z rodziny królewskiej przy narodzinach. Było to często imię rodowe, jak np. u Ramzesów. Zapisywane tak jak i Prenomen w kartuszu.
 

Egipskie imiona mogły zostać zapisane w jednym z 4 alfabetów:

 • Hieroglify - pismo używane do zapisu najważniejszych spraw państwa i świętych tekstów. Ostatni zapis tym rodzajem pisma pochodzi z 24 sierpnia 394 roku z wyspy File. W piśmie hieroglificznym występowały piktogramy, które odpowiadały konkretnym znaczeniom i determinatywy – odpowiedzialne za uściślanie znaczeń. Niektóre z hieroglifów miały ponadto wartość fonetyczną (jeden znak odpowiadał jednej, dwóm lub trzem spółgłoskom). Całe pismo składało się z ok. 7000 hieroglifów. Pismo rysunkowe (hieroglificzne) było przez Egipcjan używane w celach religijnych, by oddawać cześć bogom (świadczy o tym np. egipska nazwa pisma hieroglificznego: sš n mdw ntr – pismo mowy boskiej).

 • Hieratyka - uproszczone pismo hieroglificzne używane początkowo przez kapłanów do szybkiego zapisu. Później stało się pismem skrybów. Używane od epoki tynickiej po czasy rzymskie.

 • Demotyka - pismo wywodzące się z hieratyki powstałe w VII wieku p.n.e. służące do zapisu różnorodnych tekstów od umów handlowych, przez dokumenty państwowe po literaturę piękną i formuły magiczne. Obecną nazwę nadał mu Herodot, podczas gdy oficjalne dokumenty z epoki ptolemejskiej nazywały je "pismem ksiąg". Ostatni zapis tym rodzajem pisma pochodzi z 450 roku n.e. z wyspy File

 • Koptyjski - do zapisu używano alfabetu greckiego z zachowaniem siedmiu znaków ze starożytnego pisma egipskiego. Najstarsze zapisy pochodzą z I i II wieku n.e. - są to egipskie pisma magiczne. W znacznym stopniu zostało wyparte po podboju arabskim w VII wieku n.e.


 

 

Najpopularniejsze imiona w Polsce 2011

Imiona żeńskie (Liczby to ilość imienia nadanego w danym roku)

 • Lena 8074
 • Maja 7664
 • Zuzanna 7569
 • Julia 6332
 • Wiktoria 6092
 • Amelia 5497
 • Aleksandra 5364
 • Oliwia 5195
 • Natalia 5066
 • 10 Zofia 3914
 • Martyna 3641
 • Anna 3336
 • Alicja 3294
 • Emilia 3151
 • Hanna 3070
 • Nikola 3031
 • Marta 2576
 • Gabriela 2442
 • Milena 2072
 • Nadia 2021

Imiona męskie (Liczby to ilość imienia nadanego w danym roku)w

 • Szymon 7897
 • Jakub 7096
 • Filip 6768
 • Kacper 6514
 • Michał 5467
 • Mateusz 5272
 • Bartosz 4966
 • Wojciech 4340
 • Adam 4101
 • Jan 4034
 • Piotr 4025
 • Wiktor 3783
 • Dawid 2993
 • Antoni 2870
 • Igor 2829
 • Mikołaj 2721
 • Karol 2536
 • Aleksander 2419
 • Marcel 1532
 • Kamil 1385